Algemene Voorwaarden 2017

Voorwaarden

Reservering en betaling.
Reserveringen zijn pas definitief na aanbetaling van de eerste termijn van 30%. Deze termijn moet binnen 7 dagen na ontvangst van het reserveringsbescheiden worden voldaan.

Na ontvangst van de aanbetaling sturen wij u een reserveringsbevestiging. Het resterende bedrag dient 30 dagen voor de dag van aankomst voldaan te zijn.

Village de Montmarsis houdt zich het recht voor reserveringen aanvragen ten allen tijde, zonder opgaaf van redenen, te weigeren.

 

Annulering van de reservering
U dient een eventuele annulering schriftelijk door te geven.

De volgende kosten zullen bij een annulering moeten worden betaald.
Tot 6 weken voor de datum van aankomst 25% van de verblijfskosten en de reserveringskosten.
Van 6 weken tot 4 weken voor de datum van aankomst 50% van de verblijfskosten en de reserveringskosten.
Van 4 weken tot 2 weken voor de datum van aankomst 75% van de verblijfskosten en de reserveringskosten.
Van 2 weken tot en met de aankomstdatum zal 100% moeten worden betaald.

Denkt u er s.v.p. aan om zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.

 

Aankomst
Bij aankomst is het vakantiehuis, behoudens overmacht, beschikbaarvanaf 16.00 uur op de dag van aankomst.

 

Rookvrij
In alle vakantiehuizen van Village de Montmarsis mag niet gerookt worden.

 

Schade
Indien er schade is aan het vakantiehuis of inventaris. Wij vertrouwen erop dat u, indien er sprake is van beschadigingen etc. de beheerder daarvan op de hoogte stelt. Vermiste en kapotte inventaris zullen volgens een lijst (in het vakantiehuis aanwezig) bij vertrek met u worden afgerekend. Indien wij achteraf constateren dat er schade is of het vakantiehuis niet netjes is achter gelaten, zullen deze kosten aan u worden doorberekend door middel van een factuur.

 

Vertrek
Het huis dient om uiterlijk 10.00 uur op de dag van vertrek leeg te zijn.Wij gaan ervan uit dat u het vakantiehuis achterlaat in de toestand zoals u het aantrof bij aankomst. U wordt verzocht het vakantiehuis in goede staat van netheid (bezemschoon) achter te laten. Laat geen afwas, levensmiddelen, volle prullenbakken, vuilniszakken e.d. staan. Wilt u de lakens en slopen op een hoop leggen ?

 

Parkreglement
Op het park geldt een parkreglement (te vinden in de documentatiemap van het vakantiehuis en deze website). Iedere huurder is verplicht zich aan dit reglement te houden. Niet toegestaan is onder andere: – tenten of caravans te plaatsen – geluidshinder te veroorzaken – de auto elders te parkeren dan op de aangegeven parkeerplaats – hond(en) die loslopen.

 

Klachten
Ondanks alle zorg van Village de Montmarsis,kan het zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient u ter plaatse en direct bij de park beheerder te melden. Zodat deze in de gelegenheid wordt gesteld e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet tot tevredenheid worden afgehandeld, dan heeft u tot uiterlijk één maand na vertrek van het park de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen waarna u binnen één maand schriftelijk bericht zult krijgen.